EscapeRing

حرفه ای بازی کنید

رزرواتاق فرار

اتاق فرار یک مخمصه و بازی ماجراجویی فیزیکی است که در آن بازیکنان با استفاده از سرنخ‌ها، نکات و استراتژی‌ها برای حل مسائل و دستیابی به اهداف خود، یک سری از پازل‌ها و معماها را حل می‌کنند. بازیکنان در محدودیت زمانی مشخص برای یافتن پاسخ معماها و سرنخ‌هایی که داخل اتاق پنهان شده‌اند، با هم تلاش می‌کنند. اتاق‌های فرار از بازی‌های ویدئویی «فرار از اتاق» الهام گرفته شده‌است.

مزایا نسبت به دیگر بازی ها

در اتاق فرار با یافتن هر سرنخ هیجانی غیر قابل وصف برای بازیکنان پدید می آید، باز شدن هر قفل شبیه به باز شدن دریچه ای به دنیای ناشناخته هاست، در پشت هر قفل اتفاقی است که پیش از آن بازیکنان هیچ اطلاعی از آن نداشته اند.از جمله دیگر نکات مثبت بازی در این اتاق ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- هیجان ناشی از اکتشاف و حل معما
۲- هیجان ناشی از بازی گروهی در کنار عزیزان
۳- افزایش کیفیت و راندمان کار گروهی در بین گروه ها
۴- افزایش حس ازخودگذشتگی و عشق در بین همگروهیان
۵- افزایش کیفیت تمرکز و دقت در بازیکنان
۶- ایجاد مهارت برقراری ارتباط با دوستان

بازی ها